Gebelikte Akupunktur iğne ile tedavi

Gebelikte Akupunktur

Akupunkturun felsefesi ve teorik alt yapısı

2000 yıldan fazla süre önce Çin tıbbı Akupunkturun felsefik ve teorik alt yapısını kurmuştur. Bu tıp sisteminin merkezinde, çince Qi denilen ve vücutta akan bir hayat enerjisinin,  bütün dışa vurumları etkilediği var sayılır. Hayat enerjisi devamlı bir akış halindedir, hep hareket eder, değişimleri hissettirir. İç organların değişimleri de, solunum, yemeklerin hazmı, immün direnç, kasların hareketi gibi bu hayat enerjisi tarafından oluşturulur. Irmakların karayı dolaşması gibi, Meridian denilen enerji yolları da vücudu sarar ve onu yaşam için gerekli olan enerji ile besler. Bu geçiş yolları üzerinde Akupunktur noktaları bulunur ve bunların yardımı ile Enerji akışı üzerine etki edilir ve düzenlenebilir.

Sağlıklı olunduğunda hayat enerjisi harmoni içinde akar, organların fonksiyonu kuvvetli ve rahattır. Çin inanışlarına göre hastalıklar hayat enerjisi Qi’nin akışındaki bir engele dayanır, hayat enerjisinde ya bir zayıflık ya da bir doluluk söz konusudur. Yaşam enerjisi akımında bir engel, ağrılara, örn. Migrene sebep olabilir.

Tedavinin merkezinde hastanın hayat enerjisi Qi’nin düzenlenmesi yatar.Terapist tarafından doğrudan fark edilip teşhis edilebilen bir fenomen olan Qi, yaşam, hayat enerjisi demektir.

Akupunktur bir ‘’Enerji ile tedavi sanatı’’dır. Enerjik Akupunkturdan da bahsedilir. Akupunktur noktalarının iğnelenmesinin harmonik bir etkisi vardır. Dolgunluk boşaltılır, zayıflık uyarılır ve engeller migrendeki gibi kaldırılır ve Qi’nin sorunsuz harmonik akışı sağlanır.


Gebelik Bulantıları (Hyperemezis gravidarum)

Gebelikte akupunktur dikkatle ve gözetim altında kullanılmalıdır. Bazı noktaların uyarılması doğum kasılmalarını başlatabilir.  Akupunkturun yanı sıra akupressörler de etkilidir.


Doğum Hazırlığı

Doğum hazırlığında gebeliğin 36.haftasından sonra, haftada 1-2 defa ve  4-8 oturumda uygulanır. Öncelikle bacak ve kollardaki akupunktur noktaları kullanılır. Gebeler uygulama sırasında 30 dk. kadar sessiz bir odada uzanırlar ve bu süreçte rahatlarlar. Akupunktur burada psikolojik derin bir gevşeme sağlayarak doğuma rahmin daha olgun olarak gidişini sağlar.  Belirgin derecede kısalmış bir doğum süreci ve rahim ağzında daha etkili bir yumuşama gözlenmiştir. Hızlı bir rahim ağzı olgunlaşması ve açılmasına düzenli kasılmalar eşlik etmiş ve açılma fazı, ilk doğumlarda %20 kadar kısa sürmüştür. Uygulama başlangıcı 36. haftadır. Akupunktur ile doğumun kolaylaşması beklenen bir etkidir.

Akupunktur yardımı ile doğumda ağrı belirgin derecede azalır. Doğum süresi de belirgin derecede kısalır. Ağrı zaafında kasılmaları uyarıcı etki eder. Doğum kesisi ve sonrasında dikilmesi esnasında da Akupunktur analjezisi uygulanabilir. Ağrı kesici etkisi yanı sıra psikolojik bir gevşeme ile de anne ile daha uyumlu bir işbirliğine girilir.

Lohusa döneminde yetersiz süt üretimi durumunda da 1-2 oturumda süt salgısında artma gözlenmiştir.


Migrende ilaç yerine Akupunkur

Kriz halindeki baş ağrılarında, bulantı, ışık ve sese karşı hassasiyet oluşur. Baş ağrısı sebebi ile ağrı kesicilere baş vurulur. Bunlarsa genellikle kısa süreli etkili olurlar ve hastalık tablosu devam eder. Hastalarda tedavi ile ilgili hoşnutsuzluk vardır. Oysa ki Akupunktur ile kalıcı bir tedavi mümkün olmaktadır.

Baş ağrılarında 11 oturumda ve 6 hafta süre ile yapılan akupuntur uygulamasının, 6 ay süreyle önleyici ilaç tedavisi alanlarla karşılaştırılmış ve daha etkili bulunmuştur. Migren ataklarının sayısı azalmıştır.


Jinekolojik Hastalıklar

Kadın hastalıkları konusundaki Akupunktur uygulamalarının ana kullanım alanı Pelvik organ ve onların fonksiyonel ağrılarıdır.

İdrar yolları ile ilgili geniş yelpazede bir çok hastalıkların tedavisinde de Akupunktur ekilidir. Özellikle kronik iltihabi durumlarda Akupunkturun yüksek etkinliği gözlenmiştir. Ürolojik hastaliklarda çoğunlıkla böbrek yolları aktivitesinde azalma, yorgunluk, enerji zayıflığı, ayaklarda soğukluk, böğürlerde üşüme, vücut direnç düşüklüğü ve libido kaybı vardır. İdrar yollarında tekrarlayan enfeksiyonlar görülür.Psikolojik açıdan isteksizlik ve korku kaynaklı geride durma hakimdir.


Menapoza Geçiş Süreci

Çok yönlü şikayetler akupunktura olumlu yanıt vermektedir. Böylelikle çoğunlukla hormon tedavisine gerek kalmamaktadır. Klinik çalışmalar akupunktur ile şikayetlerde %50-88 oranında  azalma olduğunu göstermiştir