Evde doğum mu yoksa hastanede mi?

Evde doğum mu yoksa hastanede mi?

Yabancıların evde doğuma yönelmelerinin altında, hastanede doğumlarda sezaryen oranlarının gittikçe tırmanması ve yine hastane enfeksiyonu nedeni ile ölüm oranlarının artmasıdır. Yine başka araştırmalar göstermiş ki Kliniklerde kullanılan yöntemlerden bazılarının sorgulanabilir ve gereksiz müdahaleler olduğu yönündedir. En öncelikli olarak lavman yapılması ile başlanır ve hemen bebek kalp atımının kaydı için alete bağlanır. Doğum istenen hızda ilerlemezse suni sancı verilir ve sancılar dayanılmaz olduğunda da epidural anestezi dediğimiz belden uyuşturma ilave edilir. Sonuç olarak kadınlar doğumun seyrini hiç istemediği şekliyle yaşamış olurlar.


Yeni doğan için hastane enfeksiyonları büyük problemdir, çünkü olgunlaşmamış bir savunma sistemleri sebebiyle cilt, akciğer ve mide bağırsak sistemi gibi önemli organlar yüksek bir enfeksiyon riski taşırlar.


Evde doğumun tercihi:

Almanya’da genel doğum sayıları azalsa da evde doğum %25 oranında artma göstermektedir. Uzun süreli çalışmalar evde doğumun hastane doğumları kadar güvenli olduğunu göstermiştir. Ancak bunlar düşük riskli ve komplikasyon beklenmeyen gebeler üzerinde yapılan çalışmalardır. Çok büyük bir doğum riski taşımadığı sürece anne adayı nerede ve nasıl doğum yapacağını kendi seçebilmelidir. Bu arada bilinmelidir ki evde doğum veya evde suda doğum hassas bir planlama ve hazırlık gerektirir ve sadece bu aktif rolü isteyen ve uygulayabilecek olanın yapması gereken bir şeydir. Aynı zamanda partner ve yakın çevrenin de onayı ve doğumu yakınen takip edecek bir ekip gereklidir. Hastanede doğum da hiç bir şekilde tamamen dışlanmamalıdır. Komplikasyon beklenmeyen evde doğumlarda bile sürpriz bir şekilde sorunla karşılaşılıp hastaneye transport gerekebilir.